SPAZIO LIBERO privacy statement  

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SPAZIO LIBERO, dan kun je deze richten aan SPAZIO LIBERO, Veldbloemstraat 48, 6002 CH Weert, tel: +31 621522865 of via e-mail: info@spaziolibero.nl.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in ons
 • contactformulier
 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • NAW-gegevens
 • cv
 • motivatiebrief
 • technische data zoals IP-adres, MAC-adres en klikgedrag op onze website


Doeleinden
SPAZIO LIBERO verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van onze marketing diensten. Daarnaast verzamelen wij gegevens als je via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan SPAZIO LIBERO evenementen en activiteiten. Indien je klant bij ons bent of wordt, hebben wij de gegevens uiteraard ook nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Ook verwerken wij gegevens om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze website maakt geen gebruik van cookies welke inbreuk maken op de privacy.

Verstrekking gegevens aan derden
SPAZIO LIBERO zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het komt voor dat wij derde partijen inschakelen om als onderaannemer een dienst of project uit te voeren. SPAZIO LIBERO zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst of after-service te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Onze website is verder beveiligd via een SSL certificaat (dat ziet u aan het slotje in de adresbalk).

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je dat verzoek richten aan SPAZIO LIBERO, Veldbloemstraat 48, 6002 CH Weert, of via e-mail: info@spaziolibero.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.